Den beste møtestaden mellom Stavanger og Bergen

Skal du planleggje eit møte eller kurs?

Me har mykje plass og tilpassar oss i alle ledd under covid-19. Me vil gje alle kurs- og konferanse gjestar eit trygt og godt besøk. Derfor vil me i denne perioden endra kapasitet på møteromma, menyar og servering etter styresmaktene sine påbod og råd. Sjå vår førebels konferanseplan og pakkar her: Konferanselokale

Du kan trygt bestille framtidige møter hos oss. Du får full fleksibilitet på alle nye bestillingar!

I Stord Hotell meiner me framleis at å møtast fjes til fjes er den beste kommunikasjonsforma for effektiv samhandling og kunnskapsoverføring. Og mellom Stavanger og Bergen, finst det ikkje betre møteplass enn Stord Hotell. Anten du planlegg eit personleg møte for to, eller ein stor konferanse for 300 personar, har me rom og omtanke for deg og dine inviterte.

Teamet vårt er alltid klart til å skreddarsy eit møte, kurs, konferanse, fagseminar, kick-off eller ei prosjektsamling etter dine ønskje og behov. Me kan fiksa alt frå transport til opphald og bevertning. På den måten kan du konsentrera deg 100 prosent om innhaldet på agendaen.

Har du og gjestene dine lyst og overskot til å finna på noko etter møteslutt, hjelper me dykk gjerne med å leggja til rette aktivitetar for grupper og einskildpersonar. Havrafting, leirdueskyting, båtturar, golf og omvising i kunstgalleri er berre nokre døme på dei spennande aktivitetane og tilboda Stord og Sunnhordlandsregionen har å by på, noko som også gjer stord Hotell til ein perfekt base for teambuilding. Alle våre overnattingsgjester får dessutan «Velkomen til Stord»-rabatt hos våre mange gode samarbeidspartnarar.

Hotellet har moderne og innbydande kurs- og konferanselokale i ulike storleikar, fordelt på 950 kvadratmeter. Les meir om dei ulike lokala her.

Legg inn bestilling under, eller kontakt oss for eit uforpliktande tilbod!

Våre tilbod og aktivitetar