Servitør

Jobb på Stord Hotell

Stord Hotell er eit moderne forretnings- og konferansehotell med sjarm og særpreg. Hotellet med sine 172 hotellrom ligg midt i hjarta av Sunnhordland, høgdepunktet på Leirvik med nydeleg utsikt over heile Sunnhordlandsbassenget. Her finn du moderne konferanse- og selskapsfasilitetar, lekre nyoppussa lokale, eit kreativt og spennande kjøken, samt rause tilsette som er lidenskapeleg opptekne av å gje gjestene dei beste opplevingane. Vil du bli ein del av vårt hotellteam?

Ledige stillingar

Kokk

Er du vår nye Assisterande Kjøkkensjef?

Me søker etter Assisterande Kjøkkensjef som skal vera med å lede kjøkkenet vårt, og som setter kvalitet og effektiv kjøkkendrift i fokus. Du er ein god rollemodell for resten av kjøkken- teamet for å skape matglede.

Om stillinga:

 • Kjøkkensjefen sin faste stedfortredar
 • Sikre gjestetilfredsheit og kvalitet i avdelinga, samt ansvar for kontinuerleg forbetringar
 • Ansvar og oppfølging av IKMat/ HACCP – system og HMS saman med resten av Kjøkken- teamet
 • Delta i Meny- planlegging, samt bidra til etablering er resepter og kvalitetssikring
 • Opplæring og kompetanseheving av medarbeidarar i avdelinga når det gjelder fagleg innhald, IKMat/ HACCP og internkontroll
 • Ass. Kjøkkensjef deltek i den daglege arbeidet på kjøkkenet og har ansvar for sine vakthelger
 • Stillinga inngår i kjøkkenet sin leiargruppe
 • Tett samarbeid med andre avdelingar og då spesielt restaurantavdelinga

Kvalifikasjonar

 • Kokkefagbrev og erfaring frå liknande stilling, fortrinnsvis frå hotellkjøkken
 • Interesse og lidenskap for matfaget, og kvalitetsbevisst
 • Har god kjøkkenøkonomi forståing
 • Være fleksibel og løysningsorientert
 • Ha høgt kunde- og gjestefokus

Språk

 • Nordiske språk både skriftleg og munnleg

 Personlege eigenskapar

 • God samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Vera målbevisst, fleksibel og løysningsorientert
 • Kunne nå mål for avdelinga gjennom god kommunikasjon og motivasjon av medarbeidarane
 • Bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø i avdelinga og hotellet elles

Me kan tilby:

 • Ein spanande jobb på eit hotell i vekst
 • Moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kjekt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Pensjons- og forsikringsordning
 • Velferdsklubb og sosiale samlingar
 • Personalrabatter
 • Egen bedriftshelsetjeneste

Søknadsfrist 31. desember

For meir informasjon ta kontakt med Kjøkkensjef Kristoffer Erfjord
Tlf: 95173936 eller kristoffer@stord-hotel.no

Kokk – 100%

Me søkjer etter Kokk som skal vera med å skape matglede på Stord Hotell, der kvalitet og effektiv kjøkkendrift står i fokus.  

Me treng deg som:

 • Har stor interesse og kunnskap for å skape matglede
 • Ein god lagspelar og er serviceinnstilt
 • Er fleksibel og kan jobbe effektivt i ein hektisk kvardag
 • Har fagbrev som kokk, gjerne erfaring frå hotell-/ restaurantkjøkken
 • Ansvarsbevisst, profesjonell og nøyaktig
 • Kunne etterleve krava i IK- Mat/ HACCP
 • Behersker skandinavisk munntleg og skriftleg

Om stillinga:

 • Produksjon, klargjøring og anretning av hotellets serveringstilbod som er m.o.a omfattar frukost, lunsj, à la carte, selskap og event
 • Du skal bidra til høg gjestetilfredsheit og kvalitet i avdelinga, og ha interesse for kontinuerleg forbetringar
 • Dagleg reinhald og orden av kjøkkenfasilitetar iht IK-mat/ HACCP
 • Ivareta gode rutinar på Kjøkkenet iht til IK-mat/ HACCP

Me kan tilby:

 • Ein spanande jobb på eit hotell i vekst
 • Moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kjekt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Velferdsklubb og sosiale samlingar
 • Personalrabatter
 • Egen bedriftshelsetjeneste

Me har ledig stilling som kokk i 100% stilling. Arbeidstida vil variere mellom dag og kveld, både i vekedagar og helg.

Er du i tillegg ein person over 18 år med stor interesse for hotellbransjen, forstår kva som skal til for å ivareta eit høgt servicenivå og byr på godt humør – då vil me gjerne høyre i frå deg!

Søknadsfrist 31. desember

For meir informasjon ta kontakt med Kjøkkensjef Kristoffer Erfjord
Tlf: 95173936 eller kristoffer@stord-hotel.no

Brasserie 59

Servitører og bartendere – ekstrahjelp

Me ser etter ekstra servitørar for å bli med i Food & Beverage-teamet vårt. Er du ein initiativrik, fleksibel og god lagspelar?

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Vil gjera det beste for gjestene våre og brenn for å yte god service
 • Har evne til å takla stress
 • Ønskjer å jobba i team og skape eit godt arbeidsmiljø saman med andre
 • Være imøtekommande, snakka med våre gjester og fremma anbefalingar for mat og drikke
 • Kasse- og oppgjørshåndtering
 • Du trivst med å jobba skift, helg og er fleksibel

Er du i tillegg ein person over 18 år med stor interesse for hotellbransjen, forstår kva som skal til for å ivareta eit høgt servicenivå og byr på godt humør – då vil me gjerne høyre i frå deg!

Søknadsfrist

Restaurantsjef Thor Oddvar Havn – thor.oddvar.havn@stord-hotel.no