Førespurnader

Kontakt oss

Kontakt oss for alle typar førespurnadar, anten det gjeld kurs og konferansar, selskap eller overnatting. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, e-post eller forespørselskjema.

Telefon: 53 40 25 00

Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67, 5411 Stord


Tilsette

På Stord Hotell finn du ein stabil, erfaren og lojal stab som står klar for å skapa gode opplevingar for gjestene våre. Me har alltid hatt ei satsing og fokus på lærlingar og kompetanseutvikling, slik at gjesten kan ha høge forventningar til service og standard.

Bilde av Ragnhild Saue, bookingansvarlig ved Stord Hotell – kontakt oss for booking
Ragnhild Saue

Bookingansvarleg

konferanse@stord-hotel.no / tlf: 53 40 25 04

Bilde av smilande resepsjonist på Stord Hotell – kontakt oss for booking
Resepsjonen

Booking

booking@stord-hotel.no / tlf: 53 40 25 00

Martin Tveita

Hotelldirektør

martin.tveita@stord-hotel.no

Karina Stokke Mæhle

Hotellsjef

karina@stord-hotel.no

Bilde av Aud-Lillian Hansen, Restaurantsjef ved Stord Hotell – kontakt oss for tinging av bord
Aud Lillian Hansen

Restaurantsjef

aud-lillian.hansen@stord-hotel.no

Bilde av Mikaela Spaedtke, kjøkkensjef ved Stord Hotell – kontakt oss for tinging av bord i restauranten
Kristoffer Erfjord

Ass. Kjøkkensjef

kjokken@stord-hotel.no

Thor Oddvar Havn

Sommelier

sommelier@stord-hotel.no

Iliyan Iliev

Resepsjonssjef

iliyan.iliev@stord-hotel.no

Bilde av Kristin Ling, Husøkonom ved Stord Hotell – kontakt oss for overnatting på Stord
Kristin Ling

Husøkonom

kristin.ling@stord-hotel.no

Vidar Miljeteig

Drifts- og vedlikehaldsansvarleg

vidar.miljeteig@stord-hotel.no

Markedssjef
Sonja Tveita Sandtorv

Revenue- og markedssjef

sonja@stord-hotel.no

Konferanseansvarlig
Eva B. Reddington

Konferanseansvarleg

eva.reddington@stord-hotel.no

Ledige stillinger

Kunne du tenkt deg å jobba i eit hektisk
og spennande yrke?