Førespurnader

Kontakt oss

Kontakt oss for alle typar førespurnadar, anten det gjeld kurs og konferansar, selskap eller overnatting. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, e-post eller forespørselskjema.

+47 53 40 25 00

booking@stord-hotel.no

Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67, 5411 Stord


Tilsette

På Stord Hotell finn du ein stabil, erfaren og lojal stab som står klar for å skapa gode opplevingar for gjestene våre. Me har alltid hatt ei satsing og fokus på lærlingar og kompetanseutvikling, slik at gjesten kan ha høge forventningar til service og standard.

Bilde av Ragnhild Saue, bookingansvarlig ved Stord Hotell – kontakt oss for booking
Ragnhild Saue

Bookingansvarleg

konferanse@stord-hotel.no / tlf: 53 40 25 04

Aud Lillian Hansen

Booking selskap

selskap@stord-hotel.no / tlf: 53 40 26 06

Martin Tveita

Hotelldirektør

martin@stord-hotel.no

Karina Stokke Mæhle

Hotellsjef

karina@stord-hotel.no

Restaurantsjef
Thor Oddvar Havn

Restaurantsjef & Sommelier

thor.oddvar@stord-hotel.no

Bilde av Mikaela Spaedtke, kjøkkensjef ved Stord Hotell – kontakt oss for tinging av bord i restauranten
Kristoffer Erfjord

Kjøkkensjef

kristoffer@stord-hotel.no

Resepsjonssjef
Iliyan Iliev

Resepsjonssjef

iliyan@stord-hotel.no

Konferanseansvarlig
Eva B. Reddington

Konferanseansvarleg

eva@stord-hotel.no

Bilde av Kristin Ling, Husøkonom ved Stord Hotell – kontakt oss for overnatting på Stord
Kristin Ling

Husøkonom

kristin@stord-hotel.no

Vidar Miljeteig

Drifts- og vedlikehaldsansvarleg

vidar@stord-hotel.no

Markedssjef
Sonja Tveita Sandtorv

Revenue- og markedssjef

sonja@stord-hotel.no

Ledige stillinger

Kunne du tenkt deg å jobba i eit hektisk
og spennande yrke?