Kontakt oss

Ta kontakt med oss for alle typar førespurnadar, anten det gjeld kurs og konferansar, selskap eller overnatting. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, e-post eller forespørselskjema.

Stord Hotell
Kjøtteinsvegen 67
N-5411 Stord

Telefon: +47 53 40 25 00
E-post (generelle henvendingar og spørsmål): booking@stord-hotel.no

Førespurnadar på kurs, konferansar og arrangement:
ragnhild.saue@stord-hotel.no

Restaurant og selskapsbestillingar:
aud-lillian.hansen@stord-hotel.no

Catering:
catering@stord-hotel.no

Førespurnader

Tilsette

Aktivitetar og tilbod