Kursdeltakere som sitter i møterommet.

Kurs og konferanselokale

8 moderne og lyse lokaler å velge i

Hotellet sine møterom, konferanserom og -salar er utstyrte med moderne AV- utstyr og mikrofon/mygg og flippover.

Tilgang til WiFi med høg hastigheit og parkering er sjølvsagt gratis for alle deltakarar.

 • Oversikt

 • Fasilitetar

 • Kapasitet

Barents

Barents er eit intimt møterom i 9. etasje i hotellet sitt nybygg med store vindauge og storslått utsikt over Sunnhordland.

Bestill nå

Fasilitetar

Barents er vårt einaste møterom med styrebord i 9 etasje. Med god luft og flotte fasilitetar kan du trygt velje dette lokalet til ditt neste møte eller ledersamling. Her er det store vindauge som slepp inn godt med dagslys. Det er ei eiga dør direkte ut til hotellets takterrasse med ei fantastisk utsikt over Sunnhordlandsbassenget. Hyggeleg pauseområde rett ved møterommet.

Kapasitet

Til vanlig

10

 • Oversikt

 • Fasilitetar

 • Kapasitet

Åsgard

Åsgard er eit triveleg og lyst møterom i hotellet sitt nybygg med store vindauge som slepp inn godt med dagslys.

Bestill nå

Fasilitetar

Eit moderne og lyst møterom i hotellet sitt nybygg. Møterommet har store vindauge som slepp inn godt med dagslys. Her finn du alt av nødvendig og moderne AV-utstyr.

Kapasitet

Til vanlig

12

 • Oversikt

 • Fasilitetar

 • Kapasitet

Gjøa

Med storslått utsikt over Sunnhordlandsbassenget, er Gjøa ein av våre mest populære konferansesalar.

Bestill nå

Fasilitetar

I 9. etasje i den nye delen av hotellet ligg Gjøa som er ein av våre mest populære konferansesalar. Dette er eit lyst og triveleg møtelokale med mykje luft. Du finn alt av naudsynt og moderne AV-utstyr. Med hotellet sin beste beliggenheit får du ei flott ramme rundt ditt møte, kurs eller konferanse. Det er direkte utgang til eigen terrasse og storslått utsikt over Sunnhordland. Hyggeleg pauseområde rett ved konferanselokalet.

*Runde møtebord er standard i Gjøa, men konferansevertane våre ommøblerer gjerne rommet etter eige ønskje.

Kapasitet

Til vanlig

80

60

 • Oversikt

 • Fasilitetar

 • Kapasitet

Troll A

Troll A er eit luftig konferanselokale med god ventilasjon og gode lysforhold. Ein skyvevegg kan opnast inn til Troll B.

Bestill nå

Fasilitetar

Moderne møtelokale som ligg stille og roleg til i 1. etasje i den nye delen av hotellet. Det er høgt under taket og møterommet høver godt til mellomstore kurs og møter. Møterommet har prosjektor i taket og lerret. Det er ei eiga dør ut til bakgård og pauseareal rett ved møterommet. Det er skyvevegg mellom Troll A og B som kan opnast, då høver møtelokalet godt til mellom anna messeutstillingar.

Kapasitet

Til vanlig

40

20

20

20

 • Oversikt

 • Fasilitetar

 • Kapasitet

Troll B

Har du behov for et fleksibelt møtelokale? Flott konferanselokale med godt av dagslys og flotte omgjevnader. Ein skyvevegg kan opnast inn til Troll A.

Bestill nå

Fasilitetar

Moderne møtelokale som ligg stille og roleg til i 1. etasje i den nye delen av hotellet. Det er høgt under taket og møterommet høver godt til mellomstore kurs og møter. Møterommet har prosjektor i taket og lerret. Det er eiga dør ut til bakgård og pauseareal rett ved møterommet. Det er skyvevegg mellom Troll A og B som kan opnast, då høver møtelokalet godt til mellom anna messeutstillingar.

Kapasitet

Til vanlig

35

20

15

20

 • Oversikt

 • Fasilitetar

 • Kapasitet

Valhall

Valhall er vår største konferansesal og ligg i 2. etasje i hotellet sitt hovudbygg. Her er moglegheitene mange for større seminar og store grupper. Lokalet er luftig og det er høgt under taket.

Bestill nå

Fasilitetar

Salen tar opptil 325 personar i kinooppsett. Interiøret er modernisert, stort nytt lerret er på plass og salen er utstyrt med det siste innan teknologi for lyd, lys og presentasjonar til alle typar kurs og konferansar. Dette er eit ettertrakta konferanselokale for større møter og konferansar for næringslivet i regionen.

Kapasitet

Til vanlig

325

200

28

120

 • Oversikt

 • Fasilitetar

 • Kapasitet

Oseberg

Vår nest største konferansesal Oseberg er eit godt utgangspunkt for større møter og konferansar.

Bestill nå

Fasilitetar

Oseberg er eit stort og lyst lokale som er godt egna til større arrangement, konferansar eller møter. Den luftige konferansesalen har det siste innan moderne teknologi og konferansefasilitetar. Lokalet ligg i 2. etasje i hotellet sitt hovudbygg og har pauseområde i direkte tilknyting til konferanselokale.

Kapasitet

Til vanlig

200

150

30

90