Minnestund

Minnestund er ei viktig markering på ein dag med mykje kjensler. Stord Hotell kan tilby ei verdig og fin ramme rundt minnestunda i ei roleg og skjerma atmosfære – med fint dekka bord, nydeleg mat og god service.

Dersom det er spesielle ynskjer til servering, mat, oppdekking eller anna, tilrettelegg me meir enn gjerne dette.