Minnestund

Dette er ei viktig markering på ein dag med mykje kjensler. Stord Hotell kan tilby ei verdig og fin ramme rundt minnestunda i ei roleg og skjerma atmosfære – med fint dekka bord, nydeleg mat og god service.

Dersom det er spesielle ynskjer til servering, mat, oppdekking eller anna, tilrettelegg me meir enn gjerne dette.

Her kan du laste ned vår minnestundmeny

Våre tilbod og aktivitetar