Nabolaget

Gruvemuseet Litlabø

Foto: Kjetil Fyllingen - Opplev Stord

Velkomen til ei av Noregs mest spennande gruver! Her kan du ta med heile familien på togtur og vandringar inne i dei tronge gruvegangane i fjellet, kombinert med føredrag og soger om arbeidsmetodar og gruveslusken sin kvardag. På sporvidde 600 mm køyrer det vesle gruvetoget, og det nyleg restaurerte lokomotivet «Geito» vogner med besøkjande 250 meter over uteområdet og eit stykke inn i fjellet. Heishuset, som i si tid romma maskineriet for sjaktheisen, er omgjort til utstillings- og forsamlingslokale.

Turane høver for både ungar og vaksne.