Nabolaget

Geopark Sunnhordland

Slåtterøy Fyr
Geoparken Sunnhordland

Øyriket, fjorden og fjella i Sunnhordland byr på ein svært rik og variert geologi som har prega både regionen og Vestlandet i oppsiktsvekkande grad. Geologien vår har sogar sett sitt preg på København og St. Croix i Karibien.

Geopark Sunnhordland fekk status som UNESCO Global Geopark i mai 2023. Geoparken formidlar vår rike geologi, kultur- og landskapshistorie for deg som gjest og oss som bur her.