Nabolaget

Galleri Giga

Hos Galleri Giga arbeider dei for at den besøkande skal få ei unik kunstoppleving, uansett kva utgangspunkt ein har. Du treng ikkje vera kunstkjennar for å få ei fin oppleving av kunst. Me er stolte av å vera bindeledd mellom dei verka som kunstnaren har skapt, og publikum.

Me håpar dørterskelen vår er lav, og at du kjem på besøk og opplever det me kan by på med alle dei fantastisk flinke kunstnarane me representerer.