Nabolaget

Engesund visningssenter

Engesund visningssenter

Sjå korleis oppdrett av laks blir drive. Du får sjå fisken i merden, smake på laksen som dei produsere, og kan ta ein tur med rib i det flotte øyriket som du seint vil gløyma.

Visningsanlegget ligg i Fitjarøyane nord for Engesund og er plassert ved oppdrettsanlegget på austsida av Dyrholmen. Sidan dette er eit matfiskanlegg som ligg på sjø, er ein avhengig av båt for å kome seg dit. Ein kan anten kome med eigen båt, eller me kan hente dykk i våre eigne hardribbar «Nylei» eller «Luso». Turen i seg sjølv er ei oppleving, og ein kjem nær sjøen og naturen i det flotte øyriket utanfor Fitjar.