Aktivitetar

Underhaldning

I Sunnhordland har me mange dyktige humoristar og artistar. Treng du nokon til å laga ekstra god stemning i forkant av eller under arrangementet ditt? Då kan me vera behjelpeleg med å skaffa underhaldning til akkurat din middag, fering eller konferanseopphald.

1 Time
20 – 200
På førespurnad