Aktivitetar

Teambuilding

Hotellet tilbyr i samarbeid med GreenhatPeople ulike aktivitetar direkte på hotellet. Her er det moglegheitar for å velje mellom fleire av dei ulike produkta innan teambuildings sjangeren. Gameshow – akkurat som på tv, The lookdown – eit annleis escape game, The green hat challenge og mykje meir. Her kan ein kombinere fagleg innhald med ein underhaldande og utfordrande teamaktivitet.

1 – 2 Timer
15 – 150
Frå 395,- per person