Aktivitetar

Gruvemuseet
på Litlabø

Bli med på spennande vandringar inne i dei tronge gruvegangane i fjellet, kombinert med føredrag og soger om arbeidsmetodar og gruveslusken sin kvardag. På sporvidde 600 mm køyrer det vesle gruvetoget, og det nyleg restaurerte lokomotivet «Geito» vogner med besøkjande 250 meter over uteområdet og eit stykke inn i fjellet. Heishuset, som i si tid romma maskineriet for sjaktheisen, er omgjort til utstillings- og forsamlingslokale.

Venelaget tek imot grupper på førespurnad og skreddarsyr eit opplegg ut frå ønskjer og kva tid gruppa har. Alle får servert drikke og noko godt å bite i under aktiviteten. Turen er inkludert transport tur/retur.

*Sesong mars til november.

2,5 Timer
10 – 100
Frå 495,- per person