Arne Torget

Stuntpoet og rimsmed frå Husnes

Han har alltid vore opptatt av språk og ord. Mest ord. Korleis ord kan stablast saman og få meiningar som ikkje andre har tenkt på, som ein verbal kreativ lego.

Mange har dei siste åra fått augene opp for dei fantastiske og heilsprø dikta hans. Han får deg til å le så du grin. Ein humorist heilt ulik noko du har sett og høyrt før!

45 minutt
25 – 300
Frå kr. 7000,-