Prisgaranti

stord-hotell.no får du den beste prisen på nettet – dette garanterar me. Når du bestiller rom på stord-hotell.no, kan du vere trygg på at du har fått lågast pris på ditt neste besøk.

Følgjande må vere oppfylt for at prisgarantien skal vere gjeldande

  • Prisen må gjelde same dato, type rom, antal gjester, antal netter og valuta.
  • Ditt opphald må vere bestilt på stord-hotell.no
  • Gjeld berre dersom du innan 24 timar finn ein lågare pris.
  • Dersom du avbestiller eller føretek endringar i di bestilling, vil prisgarantien ikkje lenger vere gjeldande.

Prisgarantien gjeld ikkje reservasjonar i samanheng med

  • Kampanje- og tilbodsprisar
  • Gruppeprisar
  • Firmaprisar
  • Idrettsprisar
  • Reisepakkar der rom og frukost er ein del av prisen

Stord Hotell tek atterhald om å til ein kvar tid kunne endre føresetnadane for prisgarantien.

Våre tilbod og aktivitetar