Gåvekort

Eit gåvekort er ei gåve som passar for alle. Overrask nokon du bryr deg om! Eller kanskje du vil spandere ein weekend på Stord Hotell for deg sjølv og din kjære?

Me har gåvekort for ein kvar anledning og gåvekortet kan nyttast til både overnatting og i vår restaurant. Du bestemmer sjølv beløpet og gåvekortet er gyldig i eitt år frå det vert skrive ut. Tapte gåvekort vert ikkje erstatta.

Gåvekortet kan hentast i resepsjonen på hotellet eller me kan sende det heim til deg i posten. Ta kontakt med oss på 53 40 25 00 eller per epost booking@stord-hotel.no.

Våre tilbod og aktivitetar