Cafè, Brasserie og Bar 59°

Cafè, Brasserie og Bar 59° er inspirerte av åra Leiv Martin og Aud hadde i utanriksfarten, med stil- og interiørelement frå både skip og kontinentale restaurantar, kafear og barar. Menyane våre er influerte av klassiske brasserie- og kaferettar og Leiv Martin sine år som skipskokk og Stuert – med ein lokal og moderne vri.

Heile året har me spennande menyar med små og store rettar som er tilpassa årstidene og råvarene som er i sesong, samt ein eigen meny for barna. 

Våre tilbod og aktivitetar