Informasjonskapslar og personvern

Me nyttar små informasjonskapslar (cookies) for å gjera surfinga di tryggare og betre!

Ein informasjonskapsel, òg kalla «cookie», er ei lita tekstfil som blir kryptert og lagra av nettlesaren på din maskin. Informasjonskapslar frå nettstaden vår inneheld ingen personleg informasjon om deg. Du kan når som helst deaktivera bruken av informasjonskapslar via innstillingane i nettlesaren din.

Informasjonskapslar nytta på Stord Hotell

Me brukar ulike informasjonskapslar til anonyme, statistiske analysar, primært i Google sitt verktøy for besøksstatistikk. Statistikk blir registrert anonymt, og kan ikkje tilbakeførast til kvar enkelt brukar.

Skjemainnsending

Innhald du legg i skjemaene på nettstaden vår blir ikkje lagra i informasjonskapslar. Informasjonen du sender inn kan derimot bli lagra i inntil eitt år i systemet vårt, men vil aldri brukt til anna enn det skjemaet er tiltenkt. Du må godkjenne dette ved innsending av det respektive skjemaet.

Personopplysningar

Beskyttelse av dine personopplysningar er svært viktig for Stord Hotell. Me nyttar opplysningane som blir registrert for å kunne gi deg informasjon, tilbod og service. For ytterlegare opplysningar om til kva føremål Stord Hotell behandlar dine personopplysningar, samt din rett til å gjennomgå, endre og slette dei, sjå vedlegg under.

Personvernerklæring – Stord Hotell

Våre tilbod og aktivitetar