Er du vår nye kjøkkensjef?

Me søker etter ein motivert og dyktig leder til kjøkkenet vårt, som har setter kvalitet og effektiv kjøkkendrift i fokus og vera ein god rollemodell for resten av kjøkken- teamet for å skape matglede.

 

Om stillinga:

 • Dagleg driftsansvar for kjøkken og catering, samt budsjettansvar og kostnadskontroll inkl. varelagerkontroll
 • Ansvar og oppfølging av IKMat/ HACCP – system, samt HMS- system/ rutinar
 • Meny- planlegging, samt etablering av recepter og menykalkulering
 • Innkjøp og leverandøroppfølging
 • Personalansvar, tilsetting, introduksjon og opplæring av nytilsette
 • Opplæring og kompetanseheving av medarbeidarar i avdelinga når det gjelder fagleg innhald, IKMat/ HACCP og internkontroll
 • Sikre gjestetilfredsheit og kvalitet i avdelinga, samt ansvar for kontinuerleg forbetringar
 • Kjøkkensjefen deltek i den daglege arbeidet på kjøkkenet og kveld-/helgearbeid må påreknas
 • Stillinga inngår i hotellets leiargruppe og Duty Manager ordning etter vaktliste
 • Tett samarbeid med andre avdelingar

Kvalifikasjonar

 • Kokkefagbrev og erfaring frå liknande stilling, fortrinnsvis frå hotellkjøkken
 • Interesse og lidenskap for matfaget, og kvalitetsbevisst
 • Beherske menykalkulering og kjøkkenøkonomi
 • Være fleksibel og løysningsorientert
 • Ha høgt kunde- og gjestefokus
 • Min. 5- års praksis innan hotell og restaurant

Språk

 • Nordiske språk
 • Engelsk

 

Personlege eigenskapar

 • God samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Vera målbevisst, fleksibel og løysningsorientert
 • Kunne nå fastsette mål for avdelinga gjennom god kommunikasjon og motivasjon av medarbeidarane
 • Bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø i avdelinga og hotellet elles

 

Me tilbyr

 • Ein spanande jobb på eit hyggeleg hotell, med konkurransedyktige betingelser
 • Pensjons- og forsikringsordning
 • Velferdsklubb og sosiale samlingar

 

For meir informasjon om stillinga, kontakt Karina Stokke Mæhle, Hotellsjef  tlf: 90758545 eller mail: karina.maehle@stord-hotel.no

Tiltreding og lønn etter avtale.

Søknadsfrist 06. mai 2019

Søknad sendes til, mail karina.maehle@stord-hotel.no