After Work

Me har eit ekstra godt tilbod til kollegaar som vil ta middagen i Brasserie 59° etter arbeid. Kvar torsdag får dykk 20% rabatt på alle smårettane på menyen! Hyggjelege prisar + god stemning 🤩

Det er viktig å ha nokon trygge sosiale samlingspunkt!

Hugs tinging av bord! 📞 477 93 461