Covid-19

Beredskap og tiltak

Stord Hotell held seg til helsemyndighetens råd og anbefalingar. Her er dei tre bærande pilarene for smittevern 1) God hygiene 2) Redusere kontakthyppighet mellom personer 3) Sjuke personer skal vera isolert eller i karantene.

Hotellgjestenes og personalets tryggleik er vår første prioritet på alle måtar. Me følgjer utviklinga i situasjonen tett.


God hygiene:

 • Me har eigne stasjonar med antibac plassert i alle gjesteareal, tilgjengeleg for alle gjester/tilsette og backoffice for alle tilsette. Alle gjester og tilsette må vaske hender eller nytte antibac ved ankomst til hotellet.
 • Me har ekstra hyppig reinhald på alle felles kontaktflater, som dørhandtak og andre berøringsflater på hotellet.
 • Våre medarbeidarar har vorte instruert i korleis ein best kan stille seg til den rådande situasjonen, samt korleis ein kan best unngå smitte.

Redusere kontakthyppighet mellom personer:

 • Me unngår nærkontakt i form av handhelsing, klemming og liknande.
 • Gjester og tilsette må halde 1 meter avstand til kvarandre.
 • Bruk munnbind når du ikkje kan halde 1 meter avstand, som f.eks i samband med frukostbuffet.
 • Kjøken og restaurant tar alle førehandsreglar når det gjeld mat og servering. Me dekke borda, slik at det vert så god avstand (1 meter) som mogleg mellom gjestene iht nasjonale tiltak.
 • Sjenkestopp, inne og ute.
 • Alle møteromma, Cafe og Brasserie 59° er redusert i kapasitet etter begrensinga på kor mange menneske som kan vær samla på same stad og min. 1 meter avstand.
 • Me er eit kontantløst hotell.

Sjuke personer skal vera isolert eller i karantene:

 • Me ber om at du held deg heime viss du føler deg dårleg eller har luftvegssymptom. Me bookar gjerne om reservasjonen din, slik at me kan ønskje deg velkomen ein annan gong.
 • Det er høve til å gjennomføra karantene på hotellrommet etter avtale, men ved brot på karanteneavgjerder eller andre smitteverntiltak vil hotellet avslutta opphaldet.

Covid-19

Endringar

Når det gjeld arrangement held oss til helsemyndighetene sin restriksjon rundt maks antall.

Du kan trygt bestilla framtidige opplevingar hos oss! Du får full fleksibilitet på alle nye bestillingar. Dersom det ikkje er mogleg å gjennomføra grunna covid-19 vil Stord Hotell vera behjelpelige med å flytta til ein ny dato utan ekstra kostnad.

For meir informasjon sjå Helsedirektoratet sine nettsider: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering